diplominiai.lt
  NUORODOS
 
VALSTYBINIAI UNIVERSITETAI
Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija
Kauno medicinos universitetas
Kauno technologijos universitetas
Klaipėdos universitetas
Lietuvos kūno kultūros akademija
Lietuvos muzikos akademija
Mykolo Romerio universitetas
Lietuvos veterinarijos akademija
Lietuvos žemės ūkio universitetas
Šiaulių universitetas
Vilniaus dailės akademija
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus pedagoginis universitetas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

NEVALSTYBINIAI UNIVERSITETAI
Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla 
Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla 
Telšių kunigų seminarija
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Vilniaus verslo teisės akademija
 
VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
Alytaus kolegija 
Kauno kolegija
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Kauno technikos kolegija
Klaipėdos kolegija
Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija
Lietuvos jūreivystės kolegija
Marijampolės kolegija
Panevėžio kolegija
Religijos studijų kolegija
Šiaulių kolegija
Utenos kolegija
Vilniaus kolegija
Vilniaus statybos ir dizaino kolegija
Vilniaus technikos kolegija
Žemaitijos kolegija

 
 
NEVALSTYBINĖS KOLEGIJOS
Kauno verslo kolegija
Klaipėdos socialinių mokslų kolegija
Klaipėdos verslo kolegija
Kolpingo kolegija
Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija
Šiaurės Lietuvos kolegija
Vakarų Lietuvos verslo kolegija
Vilniaus kooperacijos kolegija
Vilniaus teisės ir verslo kolegija
Vilniaus vadybos kolegija
Vilniaus verslo kolegija